Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

800Heke ʻa MM ʻi he tohi lesoni mohenga fakasanisani ʻaki –1000MM machining loloa

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Main performance
1. Machining loloa ki 1000mm
2. Swing over bed diameter 800mm
3. Ko hono laku ʻo e fakavaʻe mo e 2 ngaahi kongokonga ʻoku ʻi ai hono mohenga ngaue
4. ʻOku inisi honau matolu ʻa e hui 82mm
5. ʻOku ʻikai fuʻu lahi ʻa e fehalaaki ʻi he roundness 0.01 MM
6. ʻOku ʻikai fuʻu lahi ʻa e fehalaaki Cylindricity 100mm
7. Meʻafua ʻoku ʻikai fuʻu lahi 0.01 MM
8. Ko e Tuʻunga Māʻolunga(La) ʻOku ʻikai ke fuʻu lahi 25um
9. Fokotuʻutuʻu foʻou ki he ngaʻunu ʻaukai ki he Z axis.
10. ʻOku maʻolunga e misini, longoaʻa maʻulalo, rigidity lelei, sipinga foʻou, etc

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

Guangzhou South CNC Lathe Machine Tool Company Limited

Export company: ZHONGSHAN SAQIANG IMPORT PEA EXPORT ʻA E CO FEFAKATAUʻAKI., LTD

CN6180B/1000 tohi lēsoní Lathe

Main performance
1. Machining loloa ki 1000mm
2. Swing over bed diameter 800mm
3. Ko hono laku ʻo e fakavaʻe mo e 2 ngaahi kongokonga ʻoku ʻi ai hono mohenga ngaue
4. ʻOku inisi honau matolu ʻa e hui 82mm
5. ʻOku ʻikai fuʻu lahi ʻa e fehalaaki ʻi he roundness 0.01 MM
6. ʻOku ʻikai fuʻu lahi ʻa e fehalaaki Cylindricity 100mm
7. Meʻafua ʻoku ʻikai fuʻu lahi 0.01 MM
8. Ko e Tuʻunga Māʻolunga(La) ʻOku ʻikai ke fuʻu lahi 25um
9. Fokotuʻutuʻu foʻou ki he ngaʻunu ʻaukai ki he Z axis.
10. ʻOku maʻolunga e misini, longoaʻa maʻulalo, rigidity lelei, sipinga foʻou, etc

Tefitoʻi fakapapauʻi

Mōtolo CN6180B
Tefitoʻi fakapapauʻi Maʻolunga ʻo e Senita hui 400 MM
Heke ʻi ha mohenga 800MM
Meki. loloa ʻo e konga ngaue 1000 MM
Fefonongaʻaki ʻa e ngaahi meʻangaue ʻi he Z-axis 1000 MM
Meki. machining inisi honau matolu ʻi he meʻangaue uta meʻangaue 560 MM
PA naunau inisi honau matolu 80MM
Hui Naʻe fua inisi honau matolu ʻa e hui Φ82
Naʻe fua ʻe taʻo e hui φ90/1:2
Vave e hui 8~1500 r/min , 24 maaka ki he vilo fakatouʻosi
Poupou ki he ngaahi meʻangaue Meki. X-axis ʻo e ngaahi meʻangaue poupou 410 MM
Meki. fefonongaʻaki ʻa e fanga kiʻi meʻangaue iki 175 MM
totonu ʻi he Z axis 1 MM/sitepu 300 MM/r
Ko e totonu ʻi he X axis 0.05 MM/sitepu 5 MM/r
precsion ʻi he fanga kiʻi meʻangaue iki 0.05 MM/sitepu 5 MM/r
ʻOku turret ʻa e vilo ʻi he 1(/step)
Maʻolunga e senitaa ki he tafaʻaki ʻo e tokotaha poupou Approx-28 MM
Fua ʻo e meʻangaue(H x W) 32 mm × 32 MM
Fafanga e vave ʻo e fafanga ki he Z axis 0.028~ 6.43 MM/r 93 māká
Fafanga e vave ʻo e fehokotaki ki he X axis 0.012~ 2.73 MM/r 93 māká
Tailstock Taʻo e nima tailstock MT5
Fononga ʻa Meki ʻi tailstock nima 150 MM
Ko e fononga ʻa Meki tailstock ʻi he X axis ± 15 MM
Filo ʻo e sikalu ʻOku fokotuʻu ʻe he ngaahi filo metric 0.5~ 224 48 māká
ʻOku fokotuʻu ʻe he ʻinisi ʻo e filo 72~ 1/8 t/ʻi he 48 māká
ʻOku fokotuʻu ʻe he ngaahi filo modulo 0.5~ 112 MM 42 māká
ʻOku fokotuʻu ʻe he filo inisi honau matolu 56~ 1/4 TOP 45 māká
Moto Tefitoʻi moto 11 KW
Vave e lele ʻa e moto 50Hz 1500 r/miniti
Pamu mokomoko e moto 90W
Fua fakakatoa(L x W x H) 1000 MM 3560×1077×1315 MM
Mamafa ʻo e kupenga 2250 kilo ʻe
Leta Tefitoʻi leta fakapapauʻi B-2260 MM

Tuʻunga moʻui totonu

ʻIunití:MM

Meʻa ne sivi aí Tuʻunga moʻui ʻi Tuʻunga ʻo e fale ngaue
Machining totonu IT8 IT8
Machining e konga ʻo e ngaue roundness 0.007MM 0.006MM
Machining e konga ʻo e ngaue cylindricity 0.015MM/Ф300mm 0.013MM/Ф200mm
Machining konga ngaue surfaceness Ra3.2μm Ra 2.8μm
Machining konga ʻo e ngaue planeness 0.02MM / 300MM 0.018MM / 300MM

Fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi naunau

Hingoa Fakapapauʻi Kautaha Lea ʻoku lea ʻ
Tefitoʻi moto 7.5 KW konga tolu asynchronous e moto Naʻe fai ʻi Siaina
Fua ʻo e hui Grade5 totonu Naʻe fai ʻi Siaina
X-axis e sikalu fuopotopoto Naʻe fai ʻi Siaina
Z- axis e sikalu fuopotopoto
Tohi lesoni chuck 3 Ngutu chuck 250mm Naʻe fai ʻi Siaina
Ngaahi konga fakaʻuhila Naʻe fai ʻi Siaina

Naunau angamaheni:

ʻIkai. Hingoa Fakapapauʻi PUHA
1 Ko ha seti mama 1 fokotuʻu
2 Polokalama mokomoko ʻo 1 fokotuʻu
3 3 Ngutu chuck 250 1 fokotuʻu
4 3 Ngutu chuck transit peleti φ250 1 fokotuʻu
5 Tailstock MT5 2 fokotuʻu
6 Tailstock quill 1 : 20/M. T5 1 fokotuʻu
7 ʻUlu tuʻo ua spanner 10×12 S91-1 1 fokotuʻu
8 ʻUlu tuʻo ua spanner 14×17 S91-1 1 fokotuʻu
9 ʻUlu tuʻo ua spanner 19×22 S91-1 1 fokotuʻu
10 ʻUlu tuʻo ua spanner 27×30 S91-1 1 fokotuʻu
11 Puha Sikuea spanner 22 S92-3 1 fokotuʻu
12 Slotted foʻi nati fakaʻosi spanner 45-52 S93-1 1 fokotuʻu
13 Slotted foʻi nati fakaʻosi spanner 115-130 S93-1 1 fokotuʻu
14 Slotted foʻi nati fakaʻosi spanner 145-160 S93-1 1 fokotuʻu
15 loto hexagon spanner 5 S91-7 1 fokotuʻu
16 loto hexagon spanner 6 S91-7 1 fokotuʻu
17 loto hexagon spanner 8 S91-7 1 fokotuʻu
18 loto hexagon spanner 10 S91-7 1 fokotuʻu
19 loto hexagon spanner 12 S91-7 1 fokotuʻu
20 Hamala 150 1 fokotuʻu
21 Meʻafana lolo YQ100 1 fokotuʻu
22 ʻUhila e vaʻe M16×400;GB799-76 6 fokotuʻu
23 Foʻi nati M16;GB52-76 6 fokotuʻu
24 Misini foo 16;GB97-76 6 fokotuʻu
25 Leta tapatolu 40 tohi lesoni hokohoko B2260 (89 ") 4 fokotuʻu
50 tohi lesoni B2330 (92 ") 4 fokotuʻu
26 Liliu e teunga Z = 84 (ki he 50 misini fakahokohoko) 1
27 Liliu e teunga Z = 69 (ki he 40 misini fakahokohoko) 1
28 Liliu e teunga Z = 56;60 1
29 Liliu e teunga Z = 57 1

ʻAho fakatekinikale:

1. Tohi lesoni ki he tokotaha ngaue ki he misini 1 fokotuʻu
2. Tohi fakamoʻoni ʻo e 1 fokotuʻu
3. Lisi hono faʻo 1 fokotuʻu

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI