Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

420Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –650MM machining loloa

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Main performance(CN-SP4065):
1. Ko e konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo e mohenga, keep enough rigidity and accuracy stability.
2. Heke ʻi he mohenga inisi honau matolu. :420MM,
3. Distance between the lead rail :380MM
4. diameter on the carriage lathe: 270MM
5. Double triangle hard rails
6. Spindle bore 52mm.
7. Hui taʻe ʻi ai ha puha naunau, motor driving spindle directly.
8. Beijing CBT 5.5kw servo motor
9. Sipinga ʻo e ʻulu hui: C6
10. Vave e hui 300 ----2000 rpm Automatic transfer.
11. GKS 980TDC system or 980TDI system
12. Servo e moto, meʻangaue filo, lubrication fakahangatonu, full cover protection for guild rails and ball screws.
13. Manual 3 jaws chuck of diameter 200mm.

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

420Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –650MM machining loloa

Main performance(CN-SP4065):
1. Ko e konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo e mohenga, keep enough rigidity and accuracy stability.
2. Heke ʻi he mohenga inisi honau matolu. :420MM,
3. Distance between the lead rail :380MM
4. diameter on the carriage lathe: 270MM
5. Double triangle hard rails
6. Spindle bore 52mm.
7. Hui taʻe ʻi ai ha puha naunau, motor driving spindle directly.
8. Beijing CBT 5.5kw servo motor
9. Sipinga ʻo e ʻulu hui: C6
10. Vave e hui 300 —-2000 rpm Automatic transfer.
11. GKS 980TDC system or 980TDI system
12. Servo e moto, meʻangaue filo, lubrication fakahangatonu, full cover protection for guild rails and ball screws.
13. Manual 3 jaws chuck of diameter 200mm.

420mm swing over bed CNC lathe –650mm machining length-Manual Lathe Machine, Economic CNC Lathe Machine,  Heavy Duty Flat Bed CNC Lathe Machining Center

Mōtolo

Fakapapauʻi

CN-SP4065
Tefitoʻi spec Heke ʻi ha mohenga 420MM
Loloa ʻo e ngaue machining ʻa Meki 650MM
Meʻa ʻe Malaʻi Machining inisi honau matolu ʻa Meki ʻi he mohenga 400MM
Machining inisi honau matolu ʻa Makisi ʻi slider 270MM
Loloa ʻo e misini ʻa Meki(vamamaʻo ʻo e tailstock ke chuck ngutu) 650MM
BAR ʻi he naunau inisi honau matolu Ø50mm
Maʻolunga ʻo e Senita hui 260MM
Vamamaʻo ʻo e senitaa ʻi he vahaʻa ʻo e tailstock ki he hui Vamamaʻo ʻo e hui ki he tailstock /////
Hui Naʻe fua inisi honau matolu ʻa e hui Ø52mm
Naʻe fua ʻe taʻo e hui C6
Vave e hui 300 —-2000 rpm Automatic transfer.
turret Meki. fefonongaʻaki ʻa turret ʻi he Z axis 650MM
Meki. fefonongaʻaki ʻa turret ʻi he X axis 260MM
Vave e ngaʻunu ʻa z axis 8000MM/miniti ʻe
Vave e ngaʻunu ʻa e ʻunu ʻi he X axis 6000MM/miniti ʻe
Ngaahi tuʻunga Turret faʻahinga ʻi ʻolunga 4 ngaahi lakanga turret
Lahi Turret 25×25 MM
Vamamaʻo ʻo e Senita hui ki he tafaʻaki tokoni 25MM
Moto Tefitoʻi malohi ʻo e moto Beijing CBT 5.5 kw servo moto
Torque ʻo z axis moto 10 N.m
Torque ʻo e X axis moto 6 N.m
Pamu mokomoko ʻo AYB-20 0.115 kw
Sipinga ʻo e tokotaha maʻu me LD4
Fokotuʻutuʻu ʻo e fua 2700mm x 1600mm x 1900 MM
Mamafa ʻo e kupenga 750sipinga MM 2100 ngaahi tuʻi

420mm swing over bed CNC lathe –650mm machining length-Manual Lathe Machine, Economic CNC Lathe Machine,  Heavy Duty Flat Bed CNC Lathe Machining Center

Sivi totonu ʻo e misini

Meʻa ne sivi aí Siaina Tuʻunga Maʻ Tuʻunga ʻo e fale ngaue
Machining totonu IT7 IT7
Machining konga ʻo e ngaue roundness 0.005MM/φ50mm 0.004MM/φ50mm
Machining konga ngaue cylindricity 0.03MM / 300MM 0.02MM / 200MM
Machining konga ʻo e ngaue planeness 0.025MM/φ300mm 0.015MM/φ200mm
Machining konga ngaue surfaceness Ra 2.5μm Ra 2.0μm
Tuʻunga totonu ʻo e X-axis 0.03 MM X-axis 0.024 MM
Z-axis 0.04 MM Z-axis 0.032 MM
Toe tuʻunga X-axis 0.012 MM X-axis 0.01 MM
Z-axis 0.016 MM Z-axis 0.012 MM

420mm swing over bed CNC lathe –650mm machining length-Manual Lathe Machine, Economic CNC Lathe Machine,  Heavy Duty Flat Bed CNC Lathe Machining Center

Fokotuʻutuʻu ʻo e

Hingoa ʻo e naunau fakakomipiuta Sipinga pau Tokotaha ngaohi kapeti Lea ʻoku lea ʻ
CNC GSK980 GSK
Ko e tefitoʻi moto 5.5 Servo e moto ʻa KW China Beijin CBT
X-axis moto 10N.m GSK
Z-axis moto 6N.m GSK
Fua ʻo e hui P4 China famous Ha-axis bearing
P4
Hui 52MM Misini fakatonga
Turret Hangatonu mei ʻolunga 4 positions turret auto LD81 HTC
Foʻi sikalu axis foʻi pulu C3 Poualeti / Vaitafe Hani
Z-axis foʻi sikalu fuopotopoto C3 Poualeti / Vaitafe Hani
Sikalu ki he foʻi sikalu axis foʻi pulu P4 Harbin/Luo axis research
Sikalu ki he z-axis foʻi sikalu fuopotopoto P4 Harbin/Luo axis research
Maama lanu tolu Lanu ʻe tolu ONN
Ko e ngaahi konga mahuʻinga ʻo e ʻuhila Lele/tokotaha fetuʻutaki Izumi ʻa Siapani/Suisalani ʻApikale b/Schneider

420mm swing over bed CNC lathe –650mm machining length-Manual Lathe Machine, Economic CNC Lathe Machine,  Heavy Duty Flat Bed CNC Lathe Machining Center

Ko e naunau ki he meʻangaue angamaheni ʻo e misini:

ʻIkai. hingoa masani Fakaikiiki ʻo e motolo Lahi ʻo e Koloa ʻOku Ma Lea ʻoku lea ʻ
1 Fakafeʻungaʻi ʻa e meʻatui mo e polota CN-SP4065 1 Kautaha Saute
2 Ngaahi meʻangaue ki he t Siaina, 1 Fanga tala ʻe tolu
3 Ngaahi meʻangaue ki he Siaina, 1 Siaina,
4 Chuck Naʻe fakamanga ʻa e tohi lesoni chuck inisi honau matolu Φ200 1 Siaina,

Fakamatala fakatekinikale:

ʻIkai. Hingoa ʻo e fakamatala fakatekinikale Ngaahi Tataú Lea ʻoku lea ʻ
1 Meʻangaue ki he misini tohi lesoni (mīsiní)— ʻenisinia mo e ʻuhila 1
2 Tohi Fakamoʻoni 1
3 Sivi totonu 1
4 Lisi faʻo 1
5 Ngaue ʻi he tohi lesoni ki he meʻa fakapaʻanga 1
6 Tohi lesoni ki hono fakalele ʻo e system ki he meʻa 1
7 Fakatata ʻuhila 1

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI