Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Fekauʻaki mo Kitautolu

Guangzhou Saute fakasanisani ʻaki e kautaha meʻangaue fakangatangata

Guangzhou Saute fakasanisani ʻaki e kautaha meʻangaue fakangatangata kumi ʻi he vahefonua Guangzhou Panyu ʻa ia ʻoku ʻi he tekinolosia maʻolunga ʻoku fakatupulaki ai e kolo. ʻOku laka hake ʻi he 30000 mita ʻe Sikuea. ʻOku ofi ia ki guangzhou kolo ʻo e ʻUnivesiti Guangzhou, ko hono moʻoní naʻe fakamavaheʻi pē ia ʻe ha vaitafe ʻe taha. Aʻu hangatonu ki he laine kolosiʻanga fika 4 pea ʻoku lelei taha ke puna ki he to mo e kelekele ʻo e fefonongaʻaki. Kuo ne ʻosi 20 ngaahi taʻu ke fokotuʻutuʻu mo faʻu ʻaki e mīsini lathe ʻo e tohi lēsoní, mohenga lafalafa ʻo e fatongia ko e misini lathe, misini fakaʻekonomika ʻo e mohenga lathe, kiʻi fatongia slanting mohenga CNC lathe misini, CNC lathe machining Senita mo fakapatonu misini maʻa e kau fakatau kotoa pe mei he funga ʻo e mamani.

Ngaahi Ngāue Tokoní

  • FAʻUFAʻU ʻO E OEM

    ʻOku tau, Fakatonga ʻo e ngaahi meʻangaue ʻa e misini lathe ʻe lava ke fai ʻe he kautaha fakangatangata ʻa e palani mo e ODM ki ha kau kasitoma mei he worl.
  • TUʻUNGA LELEI

    ʻOku mau ngaohi ʻemau misini pea fakalele homau fale ngaue ʻo fakatatau ki he ISO9001. Mapuleʻi ʻo e founga ngāu: ʻuluaki , ʻoku tau ʻuluaki sīpinga hono sivi ʻo ʻetau ngaahi nāunau naʻe fai ʻe homau falengāué . Uá , ʻoku tau mapuleʻi ʻetau ngaahi naunau. Faifai pea tau fai hono siviʻi fakaʻosi mo siviʻi ʻetau misini. Ngaahi sivi ʻi tuʻa mei he ngaahi kongá: ʻOku tau fai ha ngaahi sivi ki he ngaahi konga kotoa pe ʻoku tau fakatau mei he ngaahi falengaue kehe.
  • NGAUE TOKONI

    24 houa ʻe 4 ʻi he laine ngāue ki heʻemau mīsiní . Cellphone/Whatsapp/Wechat: +86 139 28187729

Taʻofi e founga fakaleleiʻi ʻe taha hoʻo ngaue mei he kasitomaa

Malohi ange ʻa e malava ko ia ke engingeering ke poupouʻi hoʻo ngaahi ngaue.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu
FEHUʻI HE TAIMI NI