על 20 ניסיון של שנים לייצור מכונת המחרטה בדרום סין

טווח קוטר חומרי מזין-מוט דחיפה שמן

בירור עכשיו