Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Fakasiʻisiʻi e Meʻa ʻ

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

compressor for 70L

1.POWER SUPPIYAC 220±10%

2.POWER:1300W

3.AIR TANK VOLUME:70L

4.EXHAUST VOLUME:130L/min

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI