Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

450Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –450MM machining loloa

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Tefitoʻi ngaue(CKS2545A)
1. Heke ʻi lathe inisi honau matolu 450mm
2. liliu e loloa 450mm
3. liliu inisi honau matolu 250mm
4. ʻOku tauhi ʻe ha konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo slanting mohenga ʻa e ngaue lelei ʻa e misini
5. Spindle fuesia 62mm
6. Taiuani SYNTEC pule ki he meʻa fakapaʻangá pe fili ʻa e FANUC
7. Naʻe kau atu ʻa hono ohi ʻo e monolithic ki he faʻunga ʻo lathe mohenga
8. ʻOku lelei ʻaupito e ngaue ʻa e misini, longoaʻa maʻulalo, sipinga foʻou, etc

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

450Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –450MM machining loloa

Tefitoʻi ngaue(CKS2545A)
1. Heke ʻi lathe inisi honau matolu 450mm
2. liliu e loloa 450mm
3. liliu inisi honau matolu 250mm
4. ʻOku tauhi ʻe ha konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo slanting mohenga ʻa e ngaue lelei ʻa e misini
5. Spindle fuesia 62mm
6. Taiuani SYNTEC pule ki he meʻa fakapaʻangá pe fili ʻa e FANUC
7. Naʻe kau atu ʻa hono ohi ʻo e monolithic ki he faʻunga ʻo lathe mohenga
8. ʻOku lelei ʻaupito e ngaue ʻa e misini, longoaʻa maʻulalo, sipinga foʻou, etc

Tefitoʻi fakapapauʻi

Sīpinga ʻo e lathe CKS2545B

 

Meki. heke diam. laka hake ʻi he lathe 450MM
Meki. liliu e lōloá 450MM
Meki. liliu inisi honau matolu 250MM
Meki. tafoki inisi honau matolu ʻi he skateboard 250MM
Ngataʻanga ʻo e ngaahi fōmú mo e ngaahi lao ʻo e spindle A2-6
Spindle tanaki ʻe he ʻulu ʻa e ngaahi Inisi honau matolu 68,1:20
Naʻe faʻeleʻi ʻa Spindle Ø62mm
Puha spindle ʻoku ʻi ai ha spindle pe ʻe taha Vave e hui 35-4000r/miniti,makisi.6000
Spindle vave ʻa e fika sitepu ʻIkai Ha Sitepu
Spindle vave ʻo e uluí Fakahū fakahangatonu pē 1r/miniti

Fakahinohino fakahangatonu/malohi kamu

Fakahū fakatāutaha 10fakahinohino fakahangatonu ki he r/miniti ʻe / hokohoko hono puleʻí
Ko e kalasi miniti ʻe 30 15kw
Tefitoʻi malohi ʻo e moto Output Faʻahinga hokohoko 11kw
Tuʻunga moʻui chuck Inisi honau matolu ʻo chuck 8"
X axle vave ʻo e ngaungaue 24 m/miniti ʻe
Z axle vave ʻa e ngaungaue 24 m/miniti ʻe
Fefonongaʻaki ʻa x axle 135MM(inisi honau matolu270mm)
Folau ʻa Z ʻakiselī 460MM
Ko e nima tailstock inisi honau matolu 80MM
Fononga ʻa e nima tailstock 110MM
Spindle collet taper ʻo e tailstock Koeʻaí 4
Meki. nima tailstock 8000N
Ko e fononga tailstock 400MM
Faʻahinga ʻo e turret Mataʻi Tohi 8 tauʻanga ngāué
Taimi feʻaveʻaki ʻo e Turret: mataʻitohi kotoa pē ʻi he komipiutá/180 0.5/1.2s
Lahi ʻo e meʻangaue ki hono kosi Meʻangaue ki tuʻa ʻoku kosi ʻaki e ngaahi me 20 x 20 x 125mm
Muka inisi honau matolu Inisi honau matolu Ø25mm,Ø20mm,Ø16mm
ʻE lava pe ke swapped ʻa e turret pe ʻikai ʻikai
Fakahū ʻo e meʻa ʻe lavá Faʻahinga ʻo e tini 50kilo ʻe
Ngahau 80kilo ʻe
Māʻolunga ʻo e senitaá(ʻI muʻa he konga ki lalo ʻo e mīsiní) 980MM
Fua ʻo e misini(L x W x H) 2865MM X 1647mm X 1677mm
Mamafa ʻo e 2500 kilo ʻe

Tuʻunga moʻui totonu

ʻIunití:MM

Meʻa ne sivi aí Tuʻunga moʻui ʻi Tuʻunga ʻo e fale ngaue
Machining totonu IT8 IT8
Machining e konga ʻo e ngaue roundness 0.007MM 0.006MM
Machining e konga ʻo e ngaue cylindricity 0.015MM/Ф300mm 0.013MM/Ф200mm
Machining konga ngaue surfaceness Ra3.2μm Ra 2.8μm
Machining konga ʻo e ngaue planeness 0.02MM / 300MM 0.018MM / 300MM

Fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi naunau

Hingoa Fakapapauʻi Kautaha Lea ʻoku lea ʻ
Tefitoʻi moto 11 kw servo moto Naʻe fai ʻi Siaina
Fua ʻo e hui P4 Naʻe fai ʻi Siaina
X-axis e sikalu fuopotopoto C3 Naʻe fai ʻi Siaina
Z- axis e sikalu fuopotopoto C3
chuck 8" fili pē Naʻe fai ʻi Siaina
Ngaahi konga fakaʻuhila kotoa pē Naʻe fai ʻi Siaina

Naunau angamaheni:

ʻIkai. Hingoa Fakapapauʻi PUHA
1 Socket e ʻulu fakamaʻu sikalu sipana 1 fokotuʻu
2 Fakaava spanner 1 fokotuʻu
3 Ngaahi laine fakamaʻu sikalu sipana 1 fokotuʻu
4 Tā fakatātā ʻo e vaʻa ukameá 1 fokotuʻu
5 Spindle flange 1 fokotuʻu
6 Feituʻu loloa ʻo e meʻangaue 4 fokotuʻu
7 Fokotuʻu ʻo ha meʻangaue lelei mo ʻikai lelei 1 fokotuʻu
8 Pou meʻangaue vili 2 fokotuʻu
9 Faʻahitaʻu failau chuck 2 fokotuʻu
10 Puha Meʻangāué 1 fokotuʻu

ʻAho fakatekinikale:

1. Tohi lēsoni fakahinohino ki hono fakalelé 1 fokotuʻu
2. Fakapapauʻi ʻo e system appendix 1 fokotuʻu
3. Lipooti ki hono siviʻi ʻo e tuʻunga lele 1 fokotuʻu
4. Lisi hono faʻo 1 fokotuʻu

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI