Over 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

450Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –450MM machining loloa

Short Description:

Tefitoʻi ngaue(CKS2545A)
1. Heke ʻi lathe inisi honau matolu 450mm
2. liliu e loloa 450mm
3. liliu inisi honau matolu 250mm
4. ʻOku tauhi ʻe ha konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo slanting mohenga ʻa e ngaue lelei ʻa e misini
5. Spindle fuesia 62mm
6. Taiuani SYNTEC pule ki he meʻa fakapaʻangá pe fili ʻa e FANUC
7. Naʻe kau atu ʻa hono ohi ʻo e monolithic ki he faʻunga ʻo lathe mohenga
8. ʻOku lelei ʻaupito e ngaue ʻa e misini, longoaʻa maʻulalo, sipinga foʻou, etc

Product Detail

Product Tags

450Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –450MM machining loloa

Tefitoʻi ngaue(CKS2545A)
1. Heke ʻi lathe inisi honau matolu 450mm
2. liliu e loloa 450mm
3. liliu inisi honau matolu 250mm
4. ʻOku tauhi ʻe ha konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo slanting mohenga ʻa e ngaue lelei ʻa e misini
5. Spindle fuesia 62mm
6. Taiuani SYNTEC pule ki he meʻa fakapaʻangá pe fili ʻa e FANUC
7. Naʻe kau atu ʻa hono ohi ʻo e monolithic ki he faʻunga ʻo lathe mohenga
8. ʻOku lelei ʻaupito e ngaue ʻa e misini, longoaʻa maʻulalo, sipinga foʻou, etc

Tefitoʻi fakapapauʻi

Sīpinga ʻo e lathe CKS2545B

 

Meki. heke diam. laka hake ʻi he lathe 450MM
Meki. liliu e lōloá 450MM
Meki. liliu inisi honau matolu 250MM
Meki. tafoki inisi honau matolu ʻi he skateboard 250MM
Ngataʻanga ʻo e ngaahi fōmú mo e ngaahi lao ʻo e spindle A2-6
Spindle tanaki ʻe he ʻulu ʻa e ngaahi Inisi honau matolu 68,1:20
Naʻe faʻeleʻi ʻa Spindle Ø62mm
Puha spindle ʻoku ʻi ai ha spindle pe ʻe taha Vave e hui 35-4000r/miniti,makisi.6000
Spindle vave ʻa e fika sitepu ʻIkai Ha Sitepu
Spindle vave ʻo e uluí Fakahū fakahangatonu pē 1r/miniti

Fakahinohino fakahangatonu/malohi kamu

Fakahū fakatāutaha 10fakahinohino fakahangatonu ki he r/miniti ʻe / hokohoko hono puleʻí
Ko e kalasi miniti ʻe 30 15kw
Tefitoʻi malohi ʻo e moto Output Faʻahinga hokohoko 11kw
Tuʻunga moʻui chuck Inisi honau matolu ʻo chuck 8"
X axle vave ʻo e ngaungaue 24 m/miniti ʻe
Z axle vave ʻa e ngaungaue 24 m/miniti ʻe
Fefonongaʻaki ʻa x axle 135MM(inisi honau matolu270mm)
Folau ʻa Z ʻakiselī 460MM
Ko e nima tailstock inisi honau matolu 80MM
Fononga ʻa e nima tailstock 110MM
Spindle collet taper ʻo e tailstock Koeʻaí 4
Meki. nima tailstock 8000N
Ko e fononga tailstock 400MM
Faʻahinga ʻo e turret Mataʻi Tohi 8 tauʻanga ngāué
Taimi feʻaveʻaki ʻo e Turret: mataʻitohi kotoa pē ʻi he komipiutá/180 0.5/1.2s
Lahi ʻo e meʻangaue ki hono kosi Meʻangaue ki tuʻa ʻoku kosi ʻaki e ngaahi me 20 x 20 x 125mm
Muka inisi honau matolu Inisi honau matolu Ø25mm,Ø20mm,Ø16mm
ʻE lava pe ke swapped ʻa e turret pe ʻikai ʻikai
Fakahū ʻo e meʻa ʻe lavá Faʻahinga ʻo e tini 50kilo ʻe
Ngahau 80kilo ʻe
Māʻolunga ʻo e senitaá(ʻI muʻa he konga ki lalo ʻo e mīsiní) 980MM
Fua ʻo e misini(L x W x H) 2865MM X 1647mm X 1677mm
Mamafa ʻo e 2500 kilo ʻe

Tuʻunga moʻui totonu

ʻIunití:MM

Meʻa ne sivi aí Tuʻunga moʻui ʻi Tuʻunga ʻo e fale ngaue
Machining totonu IT8 IT8
Machining e konga ʻo e ngaue roundness 0.007MM 0.006MM
Machining e konga ʻo e ngaue cylindricity 0.015MM/Ф300mm 0.013MM/Ф200mm
Machining konga ngaue surfaceness Ra3.2μm Ra 2.8μm
Machining konga ʻo e ngaue planeness 0.02MM / 300MM 0.018MM / 300MM

Fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi naunau

Hingoa Fakapapauʻi Kautaha Lea ʻoku lea ʻ
Tefitoʻi moto 11 kw servo moto Naʻe fai ʻi Siaina
Fua ʻo e hui P4 Naʻe fai ʻi Siaina
X-axis e sikalu fuopotopoto C3 Naʻe fai ʻi Siaina
Z- axis e sikalu fuopotopoto C3
chuck 8" fili pē Naʻe fai ʻi Siaina
Ngaahi konga fakaʻuhila all Naʻe fai ʻi Siaina

Naunau angamaheni:

No. Hingoa Fakapapauʻi PUHA
1 Socket e ʻulu fakamaʻu sikalu sipana 1 fokotuʻu
2 Fakaava spanner 1 fokotuʻu
3 Ngaahi laine fakamaʻu sikalu sipana 1 fokotuʻu
4 Tā fakatātā ʻo e vaʻa ukameá 1 fokotuʻu
5 Spindle flange 1 fokotuʻu
6 Feituʻu loloa ʻo e meʻangaue 4 fokotuʻu
7 Fokotuʻu ʻo ha meʻangaue lelei mo ʻikai lelei 1 fokotuʻu
8 Pou meʻangaue vili 2 fokotuʻu
9 Faʻahitaʻu failau chuck 2 fokotuʻu
10 Puha Meʻangāué 1 fokotuʻu

ʻAho fakatekinikale:

1. Tohi lēsoni fakahinohino ki hono fakalelé 1 fokotuʻu
2. Fakapapauʻi ʻo e system appendix 1 fokotuʻu
3. Lipooti ki hono siviʻi ʻo e tuʻunga lele 1 fokotuʻu
4. Lisi hono faʻo 1 fokotuʻu

Send your message to us:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI