ʻOsi 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

400Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –750MM machining loloa

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Tefitoʻi ngaue (FN-K40D-750)
1. Heke ʻi ha mohenga ʻo aʻu ki 400mm inisi honau matolu
2. machining loloa 750mm
3. Ko e konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo e mohenga, tauhi e tuʻunga falalaʻanga ʻo e misini.
4. Loloa ange 320mm ʻi he vahaʻa ʻo ha ongo founga Guild ʻi he Z axis.
5. Loloa ange 190mm ʻi he vahaʻa ʻo ha ongo founga Guild ʻi he X axis.
6. ʻOku vave e lele ʻa e tuʻunga ʻe tolu mo e feʻaveʻaki fakahangatonu
7. Founga toʻo tauʻataina ʻo e pinati
8. Ko e ngaahi naunau kotoa pe ʻoku mei Siaina ʻiloa, ko ia ʻoku nau tauhi ai ʻa e ʻulungaanga lelei ki he misini

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

400Heke ʻa MM ʻi he mohenga CNC fakasanisani ʻaki –750MM machining loloa

Tefitoʻi ngaue (FN-K40D-750)
1. Heke ʻi ha mohenga ʻo aʻu ki 400mm inisi honau matolu
2. machining loloa 750mm
3. Ko e konga ʻe taha ʻo e fakavaʻe mo e mohenga, tauhi e tuʻunga falalaʻanga ʻo e misini.
4. Loloa ange 320mm ʻi he vahaʻa ʻo ha ongo founga Guild ʻi he Z axis.
5. Loloa ange 190mm ʻi he vahaʻa ʻo ha ongo founga Guild ʻi he X axis.
6. ʻOku vave e lele ʻa e tuʻunga ʻe tolu mo e feʻaveʻaki fakahangatonu
7. Founga toʻo tauʻataina ʻo e pinati
8. Ko e ngaahi naunau kotoa pe ʻoku mei Siaina ʻiloa, ko ia ʻoku nau tauhi ai ʻa e ʻulungaanga lelei ki he misini

Mōtolo

Fakapapauʻi

FN-K40D-750
Tefitoʻi spec Heke ʻi ha mohenga 400MM
Loloa ʻo e ngaue machining ʻa Meki 750MM
Meʻa ʻe Malaʻi Machining inisi honau matolu ʻa Meki ʻi he mohenga 400MM
Machining inisi honau matolu ʻa Makisi ʻi slider 220MM
Loloa ʻo e misini ʻa Meki(vamamaʻo ʻo e tailstock ke chuck ngutu) 640MM
BAR ʻi he naunau inisi honau matolu Ø50mm
Maʻolunga ʻo e Senita hui 200MM
Vamamaʻo ʻo e senitaa ʻi he vahaʻa ʻo e tailstock ki he hui Vamamaʻo ʻo e hui ki he tailstock 750MM
Hui Naʻe fua inisi honau matolu ʻa e hui Ø52mm
Naʻe fua ʻe taʻo e hui ʻE MOSI #6
Vave e hui Feʻaveʻaki fakahangatonu e naunau fakahangatonu ʻe tolu 60-2000r/miniti

M:275-2000r/miniti,M:112-820r/miniti

L: 60-440r/miniti

turret Meki. fefonongaʻaki ʻa turret ʻi he Z axis 750MM
Meki. fefonongaʻaki ʻa turret ʻi he X axis 230MM
Vave e ngaʻunu ʻa z axis 8000MM/miniti ʻe
Vave e ngaʻunu ʻa e ʻunu ʻi he X axis 4000MM/miniti ʻe
Ngaahi tuʻunga Turret faʻahinga ʻi ʻolunga 4 ngaahi lakanga turret
Lahi Turret 25×25 MM
Vamamaʻo ʻo e Senita hui ki he tafaʻaki tokoni 25MM
Tailstock Taper ʻo e nima hui MT5
fononga tailstock nima ʻe Meki 130MM
fononga ʻe Meki ʻa Tailstock ʻi he X-axis ±10mm
Moto Tefitoʻi malohi ʻo e moto 5.5/7.5kw
Torque ʻo z axis moto 6 N.m
Torque ʻo e X axis moto 4 N.m
Pamu mokomoko ʻo AYB-20 0.115 kw
Sipinga ʻo e tokotaha maʻu me LD4
Fokotuʻutuʻu ʻo e fua 750sipinga MM 2200MM x 1500mm x 1800 MM
Mamafa ʻo e kupenga 750sipinga MM 1600 ngaahi tuʻi

Sivi totonu ʻo e misini

Meʻa ne sivi aí Siaina Tuʻunga Maʻ Tuʻunga ʻo e fale ngaue
Machining totonu IT7 IT7
Machining konga ʻo e ngaue roundness 0.005MM/φ50mm 0.004MM/φ50mm
Machining konga ngaue cylindricity 0.03MM / 300MM 0.02MM / 200MM
Machining konga ʻo e ngaue planeness 0.025MM/φ300mm 0.015MM/φ200mm
Machining konga ngaue surfaceness Ra 2.5μm Ra 2.0μm
Tuʻunga totonu ʻo e X-axis 0.03 MM X-axis 0.024 MM
Z-axis 0.04 MM Z-axis 0.032 MM
Toe tuʻunga X-axis 0.012 MM X-axis 0.01 MM
Z-axis 0.016 MM Z-axis 0.012 MM

Fokotuʻutuʻu ʻo e

Hingoa ʻo e naunau fakakomipiuta Sipinga pau Tokotaha ngaohi kapeti Lea ʻoku lea ʻ
CNC GSK980 GSK
Ko e tefitoʻi moto 5.5/7.5 Servo e moto ʻa KW Siaina Keteng
X-axis moto 110SENI-M040 GSK
Z-axis moto 130SENI-M060 GSK
Fua ʻo e hui P4 HRB ʻiloa ʻa Siaina
P5

P5

Hui 52 MM hui Misini fakatonga
Turret Hangatonu mei ʻolunga 4 ngaahi lakanga turret HTC
Foʻi sikalu axis foʻi pulu C3 Poualeti / Vaitafe Hani
Z-axis foʻi sikalu fuopotopoto C3 Poualeti / Vaitafe Hani
ʻOku taki ʻe he sikalu ki he X-axis ʻa e sikalu P4 HRB/luo axis fekumi
ʻOku taki ʻe he sikalu ki he Z-axis ʻa e sikalu P4 HRB/luo axis fekumi
Maama lanu tolu Lanu ʻe tolu ONN
Ko e ngaahi konga mahuʻinga ʻo e ʻuhila Lele/tokotaha fetuʻutaki Izumi ʻa Siapani/Suisalani ʻApikale b/Schneider
tailstock Kautaha meʻangaue CNC Saute Kautaha Saute

Ko e naunau ki he meʻangaue angamaheni ʻo e misini:

ʻIkai. hingoa masani Fakaikiiki ʻo e motolo Lahi ʻo e Koloa ʻOku Ma Lea ʻoku lea ʻ
1 Fakafeʻungaʻi ʻa e meʻatui mo e polota FN-K40D 1 ʻA ʻEtau
2 Ngaahi meʻangaue ki he t 1 Fanga tala ʻe tolu
3 Ngaahi meʻangaue ki he 1 Siaina,
4 Chuck Naʻe fakamanga ʻa e tohi lesoni chuck inisi honau matolu Φ200 1 Siaina,

Fakamatala fakatekinikale:

ʻIkai. Hingoa ʻo e fakamatala fakatekinikale Ngaahi Tataú Lea ʻoku lea ʻ
1 Meʻangaue ki he misini tohi lesoni (mīsiní)— ʻenisinia mo e ʻuhila 1
2 Tohi Fakamoʻoni 1
3 Sivi totonu 1
4 Lisi faʻo 1
5 Ngaue ʻi he tohi lesoni ki he meʻa fakapaʻanga 1
6 Tohi lesoni ki hono fakalele ʻo e system ki he meʻa 1
7 Fakatata ʻuhila 1

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHU'I HE TAIMI NI
FEHU'I HE TAIMI NI