Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Misini CNC fakaʻekonomika fakasanisani ʻaki

FEHUʻI HE TAIMI NI