Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Taipeʻi ʻe Suisalani ʻa e misini lathe

FEHUʻI HE TAIMI NI