Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

kiʻi fatongia slanting mohenga CNC fakasanisani ʻaki machining cente

FEHUʻI HE TAIMI NI