Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Tokotaha maʻu meʻangāue lotali

FEHUʻI HE TAIMI NI