Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

naunau ki he misini fakasanisani ʻaki

FEHUʻI HE TAIMI NI