Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

misini ngaohi mei he sikalu

    FEHUʻI HE TAIMI NI