Laka hake he 20 aʻusia ha ngaahi taʻu ke ngaohi e misini fakasanisani ʻaki ʻi he fakatonga ʻo Siaina

Kiʻi Fatongia Tītaha Mohenga

  • Kiʻi Fatongia Tītaha Mohenga

    Fie maʻu ha misini Lathe? Ko e meʻa ʻeni ʻokú ke fie maʻú.

    ʻOku ke fekumi nai ki ha tuʻunga lelei, misini lathe kuo tolonga? ʻOku lauiafe ha ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa ʻoku nau palomesi ke maʻu ʻa e ngaahi meʻangaue lelei taha mo fakafoʻou maʻa ʻenau kau kasitomaa. Ka neongo ia, ʻoku ʻikai faʻa malava ʻe ha niʻihi ke tauhi ʻenau ngaahi lea. Ko e maketi ki hono ngaohi ʻo e misini lathe ko e taha ia ʻo e ngaahi maketi tupu vave taha ʻi he funga ʻo e mamani. ʻOku ʻi ai ha faʻahinga misini lathe kehekehe ki ha ngaahi meʻa lahi ...
    Lau ke lahi ange
FEHUʻI HE TAIMI NI