เกิน 20 ปีมีประสบการณ์ที่จะทำให้เครื่องกลึงในภาคใต้ของประเทศจีน

แท่งดันน้ำมัน-แถบป้อนวัสดุ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ

สอบถามข้อมูลในตอน