ఓవర్ 20 చైనాకు దక్షిణాన లాత్ మెషీన్ను తయారు చేయడానికి సంవత్సరాల అనుభవం

What are the limitations of a conventional lathe machine

గ్వాంగ్జౌ సౌత్ లాథే మెషిన్ టూల్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ గ్వాంగ్జౌ పాన్యు జిల్లాలో ఉంది, ఇది అధిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంలో ఉంది. బ్యానర్ 1 30000 బ్యానర్ 1. It is near to the Guangzhou university Town, బ్యానర్ 1. బ్యానర్ 1. బ్యానర్ 1 20 బ్యానర్ 1, flat bed heavy duty CNC lathe machine, బ్యానర్ 1, slight slanting bed CNC lathe machine, మెటల్ లాత్ యంత్రం, బ్యానర్ 1.

With the lathe machine technology developments, now there are more models are populiar in the market.

1) మాన్యువల్ లాత్ యంత్రం, generally it was populiar before when there is no controller or the controller is not stable. in the current days the manual lathe is only for small quantity parts manufacturing.

2) flat bed cnc lathe machine for heavy duty machining, mostly it is for roughing machining and middle quality machining, but for this kind of machine, it is not convinent for chip removal.

3) with more and more experience for the machining, several years ago, the slanting bed machine was designed and made. this kind of cnc lathe machine is accepted and populiar by the market. it is better for more quantity parts as it is moving fast and machining fast.

industrial lathe machine

industrial lathe machine is a type of tool designed for the purpose of cutting and shaping workpieces to precise dimensions. It is composed of various parts and components such as spindle, feed mechanism, table, workpiece clamping device, tool magazine and coolant system. It is capable of performing many different operations such as milling, drilling, grinding, polishing, welding, and more. With its easy operation and high accuracy, it is widely adopted in today’s industries to produce workpieces with great precision and accuracy in a short period of time.

industrial lathe machine is a stationary cutting tool used primarily for shaping wood and metal, which are referred to as workpieces. The lathe machine removes unwanted parts of the workpiece to produce the desired product. The movements of a traditional lathe machine are manually controlled by an operator.

 

Why choose us?

  • 1Guangzhou South Lathe Machine Tools Company Limited was founded in 1984 and is a leading international machine tool supplier in the manufacturing industry, with operations in over 30 countries worldwide. The factory covers an area of over 30000 బ్యానర్ 1. We mainly design and manufacture manual lathes, heavy-duty CNC lathes, economical CNC lathes, micro inclined CNC lathes, metal lathes, CNC lathe machining centers, and customized machine tools. Customers can collaborate with our qualified technical personnel to find intelligent solutions for their business. Our mission is to provide the highest level of customer service with the best cost-effectiveness, helping our customers achieve outstanding results.

industrial lathe machineA Guide to Frequently Asked Questions

1.What are the limitations of a conventional lathe machine?
2.What are the main components of a lathe machine?
3.What are the advantages of using a CNC lathe machine?
4.What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?
5.How is a lathe machine used in turning operations?
6.How is the feed rate controlled in a lathe machine?
7.How is the tool post adjusted in a lathe machine?
8.What are the primary operations that can be performed on a lathe?
9.What are the common accessories used with a lathe machine?
10.How do you measure and set the cutting speed on a industrial lathe machine?
11.How is the cutting tool secured in a lathe machine?
12.Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

1.What are the limitations of a conventional lathe machine?

1. Limited cutting speed: Conventional lathes have limited cutting speed, which can be a limitation when machining certain materials.

2. Limited cutting depth: Conventional lathes have limited cutting depth, which can be a limitation when machining certain materials.

3. Limited tooling options: Conventional lathes have limited tooling options, which can be a limitation when machining certain materials.

4. Limited accuracy: Conventional lathes have limited accuracy, which can be a limitation when machining certain materials.

5. Limited automation: Conventional lathes have limited automation, which can be a limitation when machining certain materials.

6. Limited spindle speed: Conventional lathes have limited spindle speed, which can be a limitation when machining certain materials.

2.What are the main components of a lathe machine?

1. Bed: The bed is the main structural component of the lathe and provides a stable base for all other components.

2. Headstock: The headstock houses the spindle, which is the rotating shaft that holds the cutting tool.

3. Tailstock: The tailstock is a movable support that holds the workpiece in place while it is being machined.

4. Carriage: The carriage is a movable platform that holds the cutting tool and moves it along the length of the workpiece.

5. Leadscrew: The leadscrew is a threaded rod that is used to move the carriage along the bed.

6. Feed Rod: The feed rod is used to move the cutting tool in and out of the workpiece.

7. Tool Post: The tool post is a platform that holds the cutting tool in place.

8. Chuck: The chuck is a device that holds the workpiece in place while it is being machined.

What are the main components of a lathe machine?

3.What are the advantages of using a CNC lathe machine?

1. పెరిగిన ఖచ్చితత్వం: CNC లాత్‌లు అధిక స్థాయి ఖచ్చితత్వం మరియు పునరావృతతతో భాగాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు. యంత్రం ఖచ్చితమైన సూచనలతో ప్రోగ్రామ్ చేయబడి, అదే ప్రక్రియను మళ్లీ మళ్లీ పునరావృతం చేయగలగడం దీనికి కారణం.

2. పెరిగిన ఉత్పాదకత: CNC లాత్‌లు మాన్యువల్ లాత్‌ల కంటే వేగంగా భాగాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు, ఉత్పత్తిని పెంచడానికి మరియు తక్కువ లీడ్ టైమ్‌లను అనుమతిస్తుంది.

3. తగ్గిన లేబర్ ఖర్చులు: CNC లాత్‌లకు మాన్యువల్ లాత్‌ల కంటే తక్కువ ఆపరేటర్లు అవసరం, తక్కువ కార్మిక ఖర్చులు ఫలితంగా.

4. తగ్గిన వ్యర్థాలు: CNC లాత్‌లు తక్కువ వ్యర్థాలతో భాగాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు, ఫలితంగా ఖర్చు ఆదా అవుతుంది.

5. పెరిగిన భద్రత: CNC లాత్‌లు ఆపరేటర్‌లకు గాయం అయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గించే భద్రతా లక్షణాలతో అమర్చబడి ఉంటాయి.

4.What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?

1. Select the correct tooling for the job.
2. Secure the workpiece in the lathe chuck or collet.
3. Set the cutting speed and feed rate.
4. Set the cutting depth and tool height.
5. Set the tool offset.
6. Set the spindle speed.
7. Set the coolant flow.
8. Start the machine and check for proper operation.
9. Make a test cut to check the setup.
10. Make the necessary adjustments and begin machining.

What are the steps involved in setting up a workpiece on a lathe machine?

5.How is a lathe machine used in turning operations?

కట్టింగ్ టూల్‌కి వ్యతిరేకంగా తిప్పడం ద్వారా వర్క్‌పీస్‌ను ఆకృతి చేయడానికి టర్నింగ్ ఆపరేషన్‌లలో లాత్ మెషిన్ ఉపయోగించబడుతుంది. కట్టింగ్ టూల్ టూల్ పోస్ట్‌లో ఉంచబడుతుంది మరియు మెటీరియల్‌ని తీసివేయడానికి మరియు కావలసిన ఆకారాన్ని సృష్టించడానికి తిరిగే వర్క్‌పీస్‌లోకి ఫీడ్ చేయబడుతుంది.. థ్రెడ్‌లను రూపొందించడానికి లాత్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు, పొడవైన కమ్మీలు, మరియు వర్క్‌పీస్‌లోని ఇతర లక్షణాలు.

6.How is the feed rate controlled in a lathe machine?

The feed rate in a lathe machine is typically controlled by a feed rate dial or lever. This allows the operator to adjust the speed at which the cutting tool moves along the workpiece. The feed rate can also be adjusted by changing the spindle speed.

How is the feed rate controlled in a lathe machine?

7.How is the tool post adjusted in a lathe machine?

The tool post on a lathe machine is adjusted by loosening the clamping bolts and sliding the tool post to the desired position. Once the tool post is in the desired position, the clamping bolts should be tightened to secure the tool post in place.

8.What are the primary operations that can be performed on a lathe?

1. Turning: This is the most common operation performed on a lathe. It involves rotating a workpiece against a cutting tool to create a cylindrical shape.

2. Facing: This operation is used to create a flat surface on the end of a workpiece.

3. Drilling: This operation is used to create a hole in the workpiece.

4. Boring: This operation is used to enlarge an existing hole in the workpiece.

5. Threading: This operation is used to create internal or external threads on the workpiece.

6. Knurling: This operation is used to create a pattern of ridges on the workpiece.

7. Parting: This operation is used to separate a workpiece into two parts.

What are the primary operations that can be performed on a lathe?

9.What are the common accessories used with a lathe machine?

1. Lathe Chuck: Used to hold the workpiece in place while it is being machined.
2. Lathe Dog: Used to hold the workpiece in place while it is being machined.
3. Lathe Centers: Used to support the workpiece while it is being machined.
4. Lathe Cutters: Used to shape the workpiece.
5. Lathe Faceplate: Used to mount the workpiece to the lathe.
6. Lathe Steady Rest: Used to support the workpiece while it is being machined.
7. Lathe Follow Rest: Used to support the workpiece while it is being machined.
8. Lathe Tool Post: Used to hold the cutting tools in place.
9. Lathe Carriage: Used to move the cutting tool across the workpiece.
10. Lathe Tailstock: Used to support the workpiece while it is being machined.

10.How do you measure and set the cutting speed on a industrial lathe machine?

The cutting speed on a industrial lathe machine is typically measured in revolutions per minute (RPM). కట్టింగ్ వేగం కత్తిరించిన పదార్థం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది, కట్టింగ్ సాధనం యొక్క పరిమాణం మరియు ఆకారం, మరియు కావలసిన ముగింపు. కట్టింగ్ వేగాన్ని సెట్ చేయడానికి, ఆపరేటర్ తప్పనిసరిగా లాత్ యొక్క కుదురు వేగాన్ని సర్దుబాటు చేయాలి. లాత్‌పై స్పీడ్ కంట్రోల్ నాబ్‌ని సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా ఇది సాధారణంగా జరుగుతుంది.

How do you measure and set the cutting speed on a industrial lathe machine?

11.How is the cutting tool secured in a lathe machine?

కట్టింగ్ సాధనం సాధారణంగా టూల్ హోల్డర్ ద్వారా లాత్ మెషీన్‌లో భద్రపరచబడుతుంది, ఇది టూల్ పోస్ట్‌లో బిగించబడింది. టూల్ హోల్డర్ లాత్ పనిచేస్తున్నప్పుడు కట్టింగ్ సాధనాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి రూపొందించబడింది.

12.Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

అవును, a lathe machine can be used for non-cylindrical turning. Lathes are capable of performing a variety of operations, including turning, ఎదుర్కొంటోంది, grooving, థ్రెడింగ్, మరియు డ్రిల్లింగ్. Non-cylindrical turning operations can include tapers, angles, and contours.

Can a lathe machine be used for non-cylindrical turning?

టాగ్లు: 450mm Swing Over Bed Cnc Lathe Machining Center


పోస్ట్ సమయం: 2024-03-01
ఇప్పుడు ప్రశ్నించండి