Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

latest lathe machine

УПИТИ ОДМАХ