Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

тешка ЦНЦ машина за струг

УПИТИ ОДМАХ