Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

flatbed CNC lathe machine

УПИТИ ОДМАХ