Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

Ручни токарски строј

Можете нам дати своје цртеже