Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

Швајцарски тип цнц струг

УПИТИ ОДМАХ