Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

Ротациони држач алата

УПИТИ ОДМАХ