Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

ЦНЦ токарски строј с равним креветом

УПИТИ ОДМАХ