Готово 20 вишегодишње искуство израде токарских стројева на југу Кине

машина за израду одвијача

УПИТИ ОДМАХ