ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਸਵਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਐਨਸੀ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ