माथि 20 चीनको दक्षिणी भागमा लेथ मेसिन बनाउन वर्षौंको अनुभव
अहिले नै सोध्नुहोस्