माथि 20 चीनको दक्षिणी भागमा लेथ मेसिन बनाउन वर्षौंको अनुभव

पेंच ड्राइभर बनाउने मेसिन

अहिले नै सोध्नुहोस्