ကျော်လွန် 20 တရုတ်၏တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခုံစက်ကိုဖြစ်စေနှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို

CNC ခုံစက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အခုဆိုရင်မေးမြန်းရန်