ကျော်လွန် 20 တရုတ်၏တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခုံစက်ကိုဖြစ်စေနှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို

Rotary tool ကိုင်ဆောင်သူ

အခုဆိုရင်မေးမြန်းရန်