ကျော်လွန် 20 တရုတ်၏တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခုံစက်ကိုဖြစ်စေနှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို

လက်စွဲတွင်ခုံစက်

စုံစမ်းမေးမြန်းရန် ယခုပင်