चेंडू 20 वर्षे चीन दक्षिण लेथ मशीन करण्यासाठी अनुभव

जड कर्तव्य फ्लॅट बेड सीएनसी लेथ

मानक सुरक्षित आणि उष्णतारोधक टेम्पर्ड ग्लास