Хэт их 20 хятадын өмнөд хэсэгт токарийн машин хийх олон жилийн туршлага

Lathe Machining Center

ОДОО АЖИЛЛАГАА