Хэт их 20 хятадын өмнөд хэсэгт токарийн машин хийх олон жилийн туршлага

heavy-duty CNC lathe machine

ОДОО АЖИЛЛАГАА