Хэт их 20 хятадын өмнөд хэсэгт токарийн машин хийх олон жилийн туршлага

Heavy Duty Flat Bed CNC Lathe

ОДОО АЖИЛЛАГАА