Хэт их 20 хятадын өмнөд хэсэгт токарийн машин хийх олон жилийн туршлага

Гараар токарийн машин

ОДОО АЖИЛЛАГАА