Хэт их 20 хятадын өмнөд хэсэгт токарийн машин хийх олон жилийн туршлага

токарийн машин хэрэгслүүд

ОДОО АСУУЛГА