Хэт их 20 хятадын өмнөд хэсэгт токарийн машин хийх олон жилийн туршлага

March 2020

    ОДОО АЖИЛЛАГАА