Во текот 20 години искуство да се направи струг машина во јужниот дел на Кина

screw-driver making machine

    Прашање Сега