ເກີນ 20 ມີປະສົບການຫລາຍປີໃນການຜະລິດເຄື່ອງກຣຶງໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ

ຜູ້ຖືເຄື່ອງມື rotary

ສອບຖາມດຽວນີ້