ເກີນ 20 ມີປະສົບການຫລາຍປີໃນການຜະລິດເຄື່ອງກຣຶງໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ

ເຄື່ອງຜະລິດເຄື່ອງຂັບສະກູ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໃນປັດຈຸບັນ