Nad 20 godine doživjeti da bi strug stroj na jugu Kine

CNC tokarski stroj švicarskog tipa

upit sada