કુલ સ્કોર 20 વર્ષ અનુભવ ચાઇના દક્ષિણમાં કાષ્ઠ મશીન બનાવવા માટે

Contact

ગુઆંગઝાઉ દક્ષિણ કાષ્ઠ મશીન ટૂલ્સ કંપની લિમિટેડ

Location

No.9.Dongbianling Industrial Zone, Lingbian Village,Shiji Town,PanYu,Guangzhou China

Our Hours

24-hour English service

Send your message to us:

પૂછપરછ હમણાં
પૂછપરછ હમણાં