بر فراز 20 سال تجربه را به تراش و ماشین آلات در جنوب چین

محدوده قطر مواد فیدر میله فشار نفت

درخواست کن